خانه میزخدمت الکترونیک معاونین استاندار و مدیران کل فرصت های سرمایه گذاری تماس با استاندار
صفحه اصلی > میز خدمت الکترونیک > فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقاء 

فرايند استخدام:

1-   تشخيص سازمان اداري و استخدامي مبني بر جذب نيروي انساني در دستگاه هاي دولتي

2-   هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور با وزارت خانه هايي كه شامل جذب نيرو مي باشند

3-   هماهنگي وزارت خانه ها با واحدهاي ذيربط در خصوص جذب نيروي انساني جهت پستهاي مورد نياز

4-   اعلام پست هاي بلاتصدي به سازمان ادراي و استخدامي كشور جهت اگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و سايت سنجش

5-   ثبت نام متقاضيان استخدام بر اساس شرايط احراز اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور

6-   برگزاري آزمون در وقت مشخص شده

7-   اعلام پذيرفته شدگان مرحله اول جهت معرفي به دستگاه هاي دولتي

8-   بررسي مدارك و مستندات پذيرفته شدگان و تطابق با خود اظهاري متقاضيان توسط دستگاه هاي دولتي

9-   تاييد يا رد متقاضيان و همچنين اعلام سازمان سنجش مبني بر تكميل سه برابر ظرفيت پذيرش

10-    اعلام نتايج مرحله اول پذيرفته شدگان نهاي سه برابر ظرفيت توسط دستگاه هاي دولتي

11-    برگزاري مصاحبه تخصصي توسط دستگاه هاي دولتي

12-       معرفي پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي

فرايند تخصيص پست و ارتقاء:

1-   معرفي فرد جهت تخصيص پست يا ارتقاء توسط مدير مربوطه به اداره كل امور اداري و مالي

2-   بررسي شرايط احراز پست توسط اداره امور اداري

3-   استعلام از حراست و گزينش توسط اداره كل امور اداري و مالي در صورت دارابودن شرايط احراز

4-   طرح و تصويب موضوع در كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني پس از اخذ تأييديه هاي حراست و گزينش

5-   صدور ابلاغ انشايي

6-    تدوين صورتجلسه كميته طبقه بندي مشاغل پس از تصويب در كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني

7-   صدور حكم حقوقي

 

 

 

جستجو
جدیدترین ها
گزارش تصویری


    سه شنبه های اقتصادی استاندار قم- 16-09-1400 سه شنبه های اقتصادی استاندار قم- 16-09-1400 نشست استاندار قم با اصحاب رسانه و اعضاي خانه مطبوعات استان نشست استاندار قم با اصحاب رسانه و اعضاي خانه مطبوعات استان روزكاري استاندار قم- دوشنبه مورخ 15-09-1400 روزكاري استاندار قم- دوشنبه مورخ 15-09-1400 روزكاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 14-09-1400 روزكاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 14-09-1400
یادداشت ها