خانه میزخدمت الکترونیک معاونین استاندار و مدیران کل تماس با استاندار آب و هوا
صفحه اصلی > راهنمای شهروندان 

معرفی خدمات استانداری قم 

عنوان خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت
(شناسه زیرخدمت) (شناسه زیرخدمت)
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص  (18042175000) آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص) فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
-18042175100 2531620199
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا (18052172101) فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
2531620185
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها (18052172100) فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
2531620203
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان (18052172102) فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
2536642125
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف (12012154115) فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی (10032154109) فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
2538701520
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012162108 2531620185
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-15022161104 2531620181
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
-13042163104 2531620203
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-10062157101 2531620245
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص  (18042175000) ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
) 18042175101( 2531620199
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
-10012164103 2536642125
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012168104 2531620185
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012168105 2531620185
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10032168100 2531620140
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-10012154102 2538701520
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) اعلام نتایج انتخابات در استان راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-10062157102 2531620245
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده
-19042159102 2531620257
پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000) پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10032170101 2531620140
پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000) پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10012170100 2531620140
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-17042169100 2531620140
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
-19092164104 2536642125
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
-17042166100
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10032162104 2531620185
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10032163101 2531620185
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012162100 2531620185
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید بودجه شهرداری ها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10032162105 2531620185
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تأیید حسابرسی دهیاری‌ها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012163107 2531620185
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012162102 2531620185
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012162106 2531620185
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تأیید حکم دهیاران فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012163105 2531620185
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-15022162101 2531620185
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012162103 2531620185
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها   شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012162107 2531620185
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) تایید مراکز ثقل استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
-11052153103 2536564657
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154108 2538701520
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
-11022153100 2536564657
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154119 2538701520
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000) تسهیل روند صدور شعبتابعیت فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-10012158100 2531620251
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000) تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
-13012165103 2531620198
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-13012163106 2531620185
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-15032161103 2531620181
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012163100 2531620185
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی) راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-10032154104 2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-10032154107 2538701520
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-10062157100 2531620245
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده
-17062159101 2531620257
خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) (12031271000) خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-12032171000 2531620140
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-13042161102 2531620181
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
-17042166101
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) راهبری خدمات رفاهی زائرین استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
-17042166104
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000) راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
-13012165101 2531620198
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
-14012163103 2531620185
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   -_
-17042168103
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10012169102 2531620140
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات دهیاران فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012167100 2531620185
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012167102 2531620185
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012167101 2531620185
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-10012167104 2531620185
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
-13052167103 2531620185
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری (10032156000) رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
-10032156000 2531620245
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12032154116 2538701520
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) رسیدگی به شکایات مناقصات استانی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10012169104 2531620140
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000) رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-10012158102 2531620251
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) خدمت : رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10012169101 2531620140
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10012169103 2531620140
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده
-19042159100 2531620257
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
-13092165100 2531620198
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
-13012165102 2531620198
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) ساماندهی زائرین اربعین استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   _
-17042166103
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
-17042166102
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
-10012163102 2531620185
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154106 2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154118 2538701520
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-17042155102 2531620251
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدرو یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154101 2538701520
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
-10012164101 2536642125
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154114 2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154117 2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-10032154105 2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154112 2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت   سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154111 2538701520
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154120 2538701520
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) صدور مجوز برای پروانه های صنفی و سیاسی استان راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-17042155100 2531620251
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-12012155101 2531620251
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154110 2538701520
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان ) 13042161000) صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
) 13042161105( 2531620181
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-10032154103 2538701520
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
-18082153104 2536564657
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000) صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر غیر از کلانشهرها فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-13052160100 2531620181
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
-12012154100 2538701520
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000) صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-13052160101 2531620181
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000) معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
-13012165104 2531620198
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-13042161101 2531620181
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
-11022153101 2536564657
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-15022161100 2531620181
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
-10012164100 2536642125
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000) نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-10012158101 2531620251
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000) نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
-12012160102 2531620181
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-17022168102 2531620140
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
-10012168101 2531620140
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
-17042155103 2531620251
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
-10012164102 2536642125
هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان (10012173000) هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
-10012173000
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
-11022153102 2536564657
  ملاقات عمومی استانداری/شهرداری و دستگاه های اجرایی           دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
2531620140
خدمات الکترونیکی شده استانداری تشکیل پرونده گزینش جدید           هسته گزینش
2531620406
نظام پیشنهادات           دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
2531620199
ثبت فعالیت فرهنگی معین           دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
2531620198
ثبت شاغلین فعالیت های اقتصادی           دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
2531620198
ثبت گزارش پیشرفت فعالبت های اقتصادی           دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
2531620198
ثبت حسابهای سپرده توسعه روستایی           دفتر روستایی و شوراها 02531620203
واحدهای نیمه فعال وغیرفعال منطقه           دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
2531620198
ثبت جلسات و نشست های معین اقتصادی           دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
2531620198
  چک لیست پذیرش درخواست تسهیلات متقاضیان حقوقی و حقیقی  جهت طرح درکمیته تامین مالی استان خراسان رضوی           دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
2531620198
خدمات الکترونیکی شده استانداری ملاقات عمومی  فرمانداران           دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
2531620140
کمیسیون ماده 99           دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
2531620181
تنظیم قراردادهای اداری مالی           اداره کل اداری مالی
2531620147
صورت وضعیت قراردادها           اداره کل اداری مالی
2531620147
ارتباط با مدیر کل اداره کل امور اداری و مالی           اداره کل اداری مالی
2531620147
ثبت درخواست غذا           اداره کل اداری مالی
2531620147
ثبت اطلاعات شناسنامه پروژه           مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت
2531620177
خدمات الکترونیکی شده استانداری ثبت اطلاعات فرمانداری و بخشداری           دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
2531620199
آزمون استعداد سنجی           دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
2531620199
درخواست کارت خرید رفاه           اداره کل اداری مالی
2531620147
انتخابات شهرداران           دفتر شهری و شوراها
2531620185
تکمیل فرم بیمه تکمیلی           اداره کل اداری مالی
2531620147
ثبت درخواست امریه           اداره کل اداری مالی
2531620147

 

 

 

 

جستجو
جدیدترین ها
گزارش تصویری


    صحت انتخابات ریاست جمهوری تایید شد صحت انتخابات ریاست جمهوری تایید شد مراسم اربعین شهدای خدمت در حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مراسم اربعین شهدای خدمت در حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پیام دکتر سید محمد آقامیری استاندار قم به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان پیام دکتر سید محمد آقامیری استاندار قم به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان
یادداشت ها