خانه میزخدمت الکترونیک معاونین استاندار و مدیران کل فرصت های سرمایه گذاری تماس باما
صفحه اصلی > اخبار سایت 
زمان انتشار: 1399/6/6 - ساعت: 8:40

فرماندار قم خبر داد

پسماندهاي چهار بخش استان از اين پس در سايت البرز قم دفع ميشود.

پسماندهاي چهار بخش استان از اين پس در سايت البرز قم دفع ميشود.

فرماندار قم که به مناسبت هفته دولت در برنامه گفتگوي خبري سيماي مرکز قم سخن ميگفت،دفع پسماند را از مشکلات مهم بخش هاي استان عنوان کرد و افزود: به همين علت، مقررشده پسماندهاي بخش هاي استان،به جز جعفرآباد ،به سايت البرز قم منتقل شود.

فرماندار قم خبر داد
مديريت پسماند در شهرهای استان و انتقال به سايت البرز

پسماندهاي چهار بخش استان از اين پس در سايت البرز قم دفع ميشود.

فرماندار قم که به مناسبت هفته دولت در برنامه گفتگوي خبري سيماي مرکز قم سخن ميگفت،دفع پسماند را از مشکلات مهم بخش هاي استان عنوان کرد و افزود: به همين علت، مقررشده پسماندهاي بخش هاي استان،به جز جعفرآباد ،به سايت البرز قم منتقل شود.

آقاي حيدري به علت مستثني شدن بخش جعفرآباد اشاره نکرد اما گفت:انتقال پسماندها به قم ميتواند از گسترش بيشتر پسماندها در بخش ها جلوگيري کند.

فرماندار قم نبود صنايع تبديلي در شهرهاي اقماري قم و روستاها را از ديگر مشکلات اساسي دانست و گفت: باوجودي که اين نوع صنايع همچنين صنايع بسته بندي ميتواند موجب رونق اقتصاد استان شود اما تاکنون اقدام قابل قبولي صورت نگرفته است.

آقاي حيدري از سرمايه گذاران خواست در جهت راه اندازي اين نوع صنايع،مسئولان استان را ياري کنند.

وي به بحث ساماندهي کارگران ساختماني در قم هم اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ حرمت اين قشر،مکاني در ميدان نبوت درنظرگرفته شده تا درآنجا ثبت نام کنند و در صورت نياز،از آنها استفاده شود.

فرماندار تاکيد کرد: ساماندهي تنها به معناي اختصاص مکاني براي جلوگيري از تجمع در کنار خيابان ها نيست بلکه تنظيم روابط کارگر و کارفرما براساس استفاده از اپليکيشن نيز ميتواند اين مهم را به دنبال داشته باشد.

آقاي حيدري افزود: هم اکنون چند اپليکيشن در قم ايجاد شده است تا بتواند به ساماندهي کارگران کمک کند.

 

شناسه خبر: 22006      تعداد بازدید: 187

RSS
جدیدترین ها
گزارش تصویری


    روزكاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 01-08-99 روزكاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 01-08-99 روز کاری استاندار قم - چهارشنبه مورخ 30-07-99 روز کاری استاندار قم - چهارشنبه مورخ 30-07-99 روز كاري استاندار قم- سه شنبه مورخ 29-07-99 روز كاري استاندار قم- سه شنبه مورخ 29-07-99 روز كاري استاندار قم- یکشنبه مورخ 27-07-99 روز كاري استاندار قم- یکشنبه مورخ 27-07-99
یادداشت ها
جستجو