پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
مقدمه
( والارض مددنا و القينا فيها رواسی وانبتنا فيها من کل شی موزون )
زمين را بگسترانيديم و در آن کوهها افکنديم و همه چيزهاى مناسب در آن برويانيديم.
( سوره مبارکه فجر آيه 19 )

خداوند عالميان، آن که هستى در يد قدرت اوست، او که می‏ميراند و زنده می‏کند. انسان را جانشين خود بر روى زمين قرار می‏دهد و همه را به خاطر او خلق می‏کند. سفره‏هاى رنگارنگ برايش می‏گستراند تا متنعم شود، دانه را در دل سنگ خارا حيات می‏بخشد و خود می‏فرمايد که همه اين ها به خاطر تو و سعادت توست اى انسان، افزونى می‏داريم نعمت هايمان را به شرطى که شکرگزار باشى و چگونه می‏شود که انسان که مخلوق خداوند است قدر اين نعمت ها را نداند و شکرگزار اين همه نعمت الهى نباشد.

راستى چرا ما که به خداوند و پيامبران و ائمه معتقديم و هر روز 5 بار در مقابل حضرتش به نماز می‏ايستيم قدر نعمت هاى الهى را که مظهر گوياى وجود اوست نمی‏دانيم، آيا آلوده کردن آب ها، تخريب جنگل ها و مراتع، آلوده کردن هوا، تخريب و آلوده کردن خاک اين بستر حيات، از بين بردن رستنی ها و جانوران، استفاده بىرويه از منابع، پخش و پراکنش زباله‏ها و ضايعات صنعتى در طبيعت، ايجاد سر و صدا، مشوش کردن اذهان عمومى، پرخاشگرى، بى توجهى به حقوق ديگران، عدم رعايت قوانين و مقررات الهى، همگى ناشکرى به درگاه ايزد منان نيست؟


چرا ديگر از آن نهرهاى خروشان و باصفا اثرى نيست؟


آيا خروشندگى آن نهرها پاسخى نبود به مردمى که نان خشکيده شان را در آب فرو می‏بردند و دست هايشان را به علامت شکر به درگاه حق تعالى به سوى آسمان بلند می‏کردند.


چرا از آن مراتع سرسبز و رمه‏هاى گوسفند اهلى و وحشى ديگر خبرى نيست؟ و آيا کمبود اين منابع جز نتيجه رعايت نکردن اصول استفاده صحيح از مراتع و بی رحمى هايمان در قلع و قمع کردن حيوانات وحشى با اسلحه خودکار و ساير ابزارهاى مخرب نيست؟


چرا غالب رودخانه‏هايمان ديگر محل عبور آب هاى خروشان و مامن ماهيان زيبا و انواع گياهان و جانوران زيباى آبزى، کنار آبزى و دو زيست نيست؟ آيا اين پديده‏ها جز عکس العمل اقدامات ما در تخريب حوزه‏هاى آبريز و بستر رودخانه ها با هدف هاى اقتصادى مقطعى و تبديل رودخانه ها به جايگاه فاضلاب هاى شهرى و زباله ها و نخاله هاى ساختمانى و غيره است؟ چرا براى مردم ما در شهرهاى بزرگ ديدن يک روز زيبا و عارى از آلودگى و هياهو و آرام و راحت يک آرزو است؟


آيا اگر نبود حرص و ولع ما در استفاده بى حد و حصر از منابع و اسراف و تبذير در استفاده از منابع انرژى خدادادى اين چنين می‏شد؟ و آيا اگر فکر می‏کرديم هوا اين گرانبهاترين نعمت الهى از نظر نقش وجوديش در تداوم حيات، که بدون آن بيش از چند دقيقه نمی‏توان زندگى کرد اين گونه می‏آلوديمش و آيا آلودگى بى محاباى اين عامل اصلى حيات که نتيجه اش گرم شدن کره زمين، از بين رفتن رستنی ها، تخريب لايه ازن و هزاران پديده ناهنجار زيست محيطى ديگر است جز سرکشى و ناشکرى و ناسپاسى ما به درگاه حق تعالى است. اما اگر بخواهم ادامه دهم هزاران چراى ديگر و پاسخ ديگر وجود دارد ولى يک سئوال هست که بشر امروز و اين عصر و دوره صنعتى شدن جهان بايد از خود بپرسد که چه سهمى از اين منابع موجود در کره زمين متعلق به اوست و آيا در طول دو قرن گذشته به اندازه طول حيات کره زمين و خلقت انسان بر روى کره زمين از منابع قابل تجديد نظر و غير قابل تجديد نظر استفاده نموده است و پاسخ ما به نسل هاى آينده در ويرانى طبيعت و برهم زدن چرخه زندگى حيات در طبيعت چه خواهد بود؟ آيا پاسخى خواهيم داشت؟ به نظر می‏رسد پاسخى نخواهيم داشت اگر بگوييم تمام اقدامات ما براى رفاه بشر بوده است خواهد گفت کدام بشر؟ آيا انسان هاى يک قرن و دو قرن يا انسان هاى تمام دوران؟ اى کاش به خود آييم و به دست خود نابودى خود را فراهم نياوريم. طبق تحقيقات به عمل آمده هر 24ساعت يک گونه گياهى يا جانورى سطح کره زمين محو می‏شود. آيا يک روز نوبت به خود انسان نخواهد رسيد؟


به اميد روزى که انسان به خود آيد و با نگرشى عميق پيرامون خود را بنگرد، نعمت هاى الهى را مقدس بدارد، مثل اجدادش بر تکه نان بر زمين افتاده بوسه زند. بر چشم هايش بگذارد و با تمام وجود از نعمت هاى بيکران الهى پاسدارى کند. به اميد آن روز. انشاء الله.


انتظار می‏رود اين مجموعه با توجه به محدوديت ها و کاستى ها ذکر شده مورد داورى قرار گرفته قابل استفاده براى همه دوستداران طبيعت باشد.
استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیلحضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیل گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان همایش نقش زنان در دفاع مقدس همایش نقش زنان در دفاع مقدس
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819