پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
معرفي مفاهيم

تعاریف عناوین
استاندار:
اداره امور هر استان به عهده یک نفر مامور عالیرتبه کشوری بنام استاندار واگذار می شود که در حدود مقررات و قوانین جاری مملکت بر فرمانداران، بخشداران و مسئولان ارگانها و نهادهای حوزه ماموریت خود باستثنای مقامات قضایی نظارت عالیه دارد. استانداران در قلمرو ماموریت خود نمایندگان عالی دولت محسوب می شوند و مسئولان اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تام و عالیه دارد. استانداران همانند سایر ماموران در استان تابع مقررات و نظام اداری هستند. استاندار طبق قانون استخدام کشوری خارج از کادر است و بالاتر از معاون وزیر کشور است و عملا یک مامور عالی وزارت منصوب می گردد. ( شرح وظایف استاندار)
فرماندار:
فرماندار در حوزه ماموریت خود نماینده دولت و مسئول حفظ سیاست عمومی است و ریاست عالیه بر سایر ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموریت خود دارد.
بخشدار:
- بخشدار کسی است که از طرف وزیر کشور در بخش زیر نظر فرماندار انجام وظیفه می نماید (فرهنگ لغت معین).
- بخشدار کسی است که امور یک بخش را تحت نظر فرماندار بعهده دارد (دهخدا).
- اداره امور هر بخش بعهده یک مامور وزارت کشور بنام بخشدار است (وزارت کشور).
اهداف و وظایف
هدف:
اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها و دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری - مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور.
وظایف کلی
• 1- اجرای سیاست عمومی دولت در سراسر کشور
• 2- نظارت در کار وظایف ماموران کشوری در استانها - شهرستانها
• 3- حفظ امنیت و انتظامات در سراسر کشور
• 4- حفظ و مراقبت مرزها و انتظام ورود و خروج اتباع ایران و خارجی و ورود و خروج کالا در مرزها
• 5- انجام امر انتخابات عمومی
• 6- نظارت بر عمران شهرها و روستاها و سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تامین رفاه و آسایش عمومی
• 7- کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها و نقاط مرزی کشور از طریق سازمانهای مربوطه.
• 8- کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلایات طبیعی از قبیل حریق ، سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان از طریق آموزش عمومی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه.
• 9- نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداری
• 10- اجرای مقررات مربوط به وظیفه عمومی در سراسر کشور
• 11- تهیه و تنظیم آمار نفوس از طریق ثبت هویت و وقایع اربعه کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج برای استفاده عمومی و کمک در پیشرفت عمران و آبادی
• 12- اشتراک مساعی با سازمانهای مربوطه جهت انجام طرحهای عمران محلی
• 13- نظارت بر امر تامین خوار و بار و مایحتاج عمومی
وزارت کشور:
این وزارت در زمان ناصرالدین شاه تاسیس و در سال 1310 اساسنامه آن بنام وزارت داخله به تصویب رسید.
اهداف وزارت کشور:
• 1- حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور
• 2- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهار چوب قوانین
• 3- اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
• 4- حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت مردم
• 5- نظارت بر اداره نقاط کشور از طریق استانداران ، فرمانداران و بخشداران
• 6- شناسایی هویت افراد
• 7- رفع بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه
وظایف وزارت کشور:
• 1- مسائل امنیتی و انتظامی
• 2- مسائل سیاسی و اجتماعی
• 3- مسائل عمرانی و شهرداریها

 

 

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیلحضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیل گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان همایش نقش زنان در دفاع مقدس همایش نقش زنان در دفاع مقدس
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819