پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
منشورحقوق شهروندي استانداري قم

منشورحقوق شهروندي استانداري قم وواحدهاي تابعه

استانداري قم نماد عالي دولت در استان و یکی از بازوهای اعمال حاكميت ، هدايت ، نظارت و ارزيابي ، بمنظور انجام بهینه ماموریت های ذاتی خود که همانا حفظ نظم و امنیت و تثبیت سیاست داخلی دولت می باشد با التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي ، به عنوان خدمت گزار مردم در تمامی سطوح با الگو قراردادن قرآن ، سیره و روش پیشوایان دین، خود را ملتزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی دانسته و از اصول زير پیروی می نماید:
اصل حاكميت قانون در مناسبات اداري: همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كاركنان استانداري براساس احترام به قوانين و مقرارت موجود اتخاذ و انجام مي گردد.
اصل شهروند مداري (مردم مداري): هدف غايي از تشكيل سازمانهاي دولتي و استخدام كارمندان، ارايه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است،كاركنان استانداري درگفتار،كردار و نگرشها، خود را به عنوان خدمتگزار مردم را متجلي مي سازند و متعهد هستند كه درتصميم گيريها، انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيهات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظرگيرند و امكان دسترسي عام و راحت تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند.
اصل برابري: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت. كاركنان استانداري در محدوده وظايف شغلي خود، امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي همه شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچ گونه تبعيض رفتار مي نمايند.
اصل به كارگيري مهارت و تخصص: كاركنان استانداري تلاش مي نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فراگرفته و تمام توان فني، تخصصي و حرفه اي خويش را براي انجام بهينه فعاليتهاي شغلي و سازماني به كارگيرند.
اصل نظم: كارکنان استانداري با رعايت نظم ، انضباط ، صداقت ، بردباري و فداكاري در محیط کار در انجام وظايف محوله اهتمام خواهد نمود.
اصل عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي: كاركنان استانداري از اختيارات وجايگاه شغلي و سازماني خود درجهت منافع شخص ياگروه خاصي استفاده ننمايند. اختيارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و درجهت مصالح عمومي به كار گرفته شوند.
اصل شفافيت: كاركنان استانداري تمامي اطلاعات مربوط به امور وفرآيندهاي جاري دستگاه هاي اجرايي (به غير از اموري كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرارمي دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص كردن فرآيندهاي سازماني ،مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم ومراجع ذيصلاح را فراهم مي آورد.
اصل پاسخگويي: سازمانهاي دولتي براي مردم ايجاد مي شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند. كاركنان استانداري مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و درمورد آنها به مردم ومراجع ذي صلاح پاسخگو هستند.
اصل تعهد و وفاداري به سازمان: كاركنان استانداري نسبت به دستگاه و جايگاه خود و اهداف، ماموريتها و ضوابط آن متعهد و وفادارمي باشند و با علاقه مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف وماموريتهاي سازمان تلاش مي نمايند.
اصل احترام و اعتماد: كاركنان استانداري درتعاملات و رفتارهاي خود با سايرافراد ازقبيل مافوق ها ، زيردستان ، همكاران و مراجعان احترام آنان راحفظ نموده و به انتظارات و احساسات ديگران اهيمت قائل شده و برمبناي اعتماد به طرف مقابل عمل مي كنند.


ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استاندارياستاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیلحضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیل گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان همایش نقش زنان در دفاع مقدس همایش نقش زنان در دفاع مقدس
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819