پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
امور زیربنایی

برق

ميزان مصرف برق استان در سال 1390 حدود 22344 هزار مگاوات ساعت بود. سهم برق مصرفی بخش های خانگی, صنعتی, تجاری به ترتيب برابر 51/33، 12/25، 6/8 درصد بوده است .
وضعيت توليد برق در نيروگاه سيکل ترکيبی قم در سال 1390نشان می‎دهد که اين نيروگاه با توليد 4478 هزار مگاوات ساعت برق يکی از مزيت های نسبی استان در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی است.

نفت و گاز

ميزان مصرف نفت گاز استان در سال 1390 بالغ بر 646 ميليون ليتر و مصرف بنزين 358 ميليون ليتر و نفت سفيد 15 ميليون ليتر گزارش گرديده است.
تعداد مشترکين مصرف‎کننده گاز طبيعی در استان تا پايان سال 1390 بالغ بر 276784 مشترک بوده که 6/95 درصد مشترکين خانگی, 8/3 درصد مشترکين تجاری و نيم‎درصد را مشترکين صنعتی تشکيل داده‎اند. به عبارت ديگر اعظم صنايع استان از انرژی های ديگر استفاده می‎نمايند.


راه و ترابری

طول شبکه راه‎های تحت پوشش استان تا پايان سال 1390 معادل 646 کيلومتر می‎باشد که 167 کيلومتر آن آزاد راه و مابقی شامل راه‎های اصلی چهار خطه ـ عريض ـ معمولی و راه‎های فرعی آسفالته و همچنين طول راه‎های روستايي استان 1020 كيلومتر كه شامل آسفالته، شوسه و خاكي مي باشد.

در سال 1390 تعداد 2175000 نفر مسافر و 3190000 تن بار توسط وسايل نقليه عمومي جابجا شده است.
مخابرات

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان در سال 1390معادل 6/36 درصد و همچنين ضريب نفوذ تلفن همراه 0/78 درصد بوده است. تعداد تلفن ثابت منصوبه 513 هزار شماره و تعداد تلفن همراه اول واگذار شده 895 هزار شماره بوده است.
منابع و مصارف آب

حجم برداشت آب زيرزمينی در سال 1390 بالغ بر 36/364 ميليون‎متر مکعب بوده است و حجم آب استحصالی از منابع سطحی در همين سال حدود 462/57 ميليون‎متر مکعب گزارش شده است.


از نظر ترکيب مشترکين 4/94 درصد ميزان آب مصرفی مرتبط به واحدهای مسکونی و صنعتی می‎باشد. به عبارت ديگر 6/56 ميليون متر مکعب آب در سطح واحدهای صنعت مصرف گرديده است.

 

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

سه شنبه هاي اقتصادي استاندار قم- 27-07-1400سه شنبه هاي اقتصادي استاندار قم- 27-07-1400 روزکاری استاندار قم- یکشنبه مورخ 25-06-1400روزکاری استاندار قم- یکشنبه مورخ 25-06-1400 روزكاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 22-07-1400روزكاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 22-07-1400 دیدار دکترگروسی معاون استاندار به همراه شورای پایگاه بسیج استانداری قم باجانبازان عزیز جنگ تحمیلی آقایان مطلع وحاج محمدنجار در هفته دفاع مقدس‎‎دیدار دکترگروسی معاون استاندار به همراه شورای پایگاه بسیج استانداری قم باجانبازان عزیز جنگ تحمیلی آقایان مطلع وحاج محمدنجار در هفته دفاع مقدس‎‎
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819