نمايندگي هاي خودرو

تلفن

آدرس

7236452

بلوار 15خرداد نبش 18 متری حمام

7228255

جاده کاشان نرسیده به میدان بقیه ا... سمت راست

7220533

خیابان طالقانی فلکه پلس بلوار شهید محلاتی سمت راست

7223216

جاده کاشان 16 متری کاسه گران سمت چپ

9121514444

بلوار امین فلکه ایرانمرینوس به سمت پل انقلاب

6669660

میدان 72 تن  ابتدای جاده کوه سفید

6667374

میدان 72 تن بین عوارضی کاشان و تهران

9121439700

خیابان توحید بعد از فلکه امینی بیات نبش کوچه33

6642620

جاده قدیم قم تهران بعد از ترمینال روبروی هنرستان والفجر

6642620

جاده قدیم قم تهران بعد از ترمینال روبروی هنرستان والفجر

6602683

میدان امام خمینی - جنب بیمه آسیا

6641616

جاده قدیم تهران مقابل اداره کار و امور اجتماعی پلاک850

8868281

خیابان امام زاده جمال کشتارگاه صنعتی

8866880

کمربندی جاده اراک بلوار نیایش مقابل امامزاده شاه جمال

6605020

خیابان امام جنب شرکت نفت تعمیرگاه مجاز مزدا

6704271

خ 45متری کارگر- نبش کوچه 10

6666441-2

خ امام- نرسیده به پل شهید دستغیب

6670240

خ امام- بعد از بلوار اشراق

8868281

خیابان امام زاده جمال کشتارگاه صنعتی

6604238

خیابان امام مقابل هنگ سابق

6643440

جاده قدیم تهران بعد از پل دستغیب انتهای کوچه3

8820640

خیابان امام زاده ابراهیم- جنب امامزاده داخل گاراژ پیروزان

8868281

خیابان امام زاده جمال کشتارگاه صنعتی

9121517082

میدان امام بالاتر از بیمارستان خرمی سمت راست

9121517082

میدان امام بالاتر از بیمارستان خرمی سمت راست

8866881

کمربندی جاده اراک بلوار نیایش مقابل امامزاده شاه جمال

6603266

خیابان امام نبش تولید دارو

6604261

خیابان اراک مقابل پل نیروگاه جنب آهن فروشی محسنی

 

بلوار حضرت معصومه(قلعه کامکار) مقابل کوچه شماره 26

9121515134

میدان امام - 45 متری شهید بهشتی- مقابل بیمارستان

6643440

جاده قدیم تهران بعد از پل دستغیب انتهای کوچه3

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد