پايانه هاي تاكسي شهري

پايانه تاكسي

ميدان اميني بيات

يادگار امام

ميدان جانبازان

پانزده خرداد- يزدانشهر

گلزار شهدا

سه راه بازار

ميدان مطهري

باهنر

شهرک امام حسين

شهرک فاطميه

سه راه خرمشهر

ميدن نبوت

ميدان تره بار

کيوانفر

ميدان آزادگان

خيابان لواساني (ساحلي)

دانشگاه آزاد

دانشگاه پيام نور

نوبهار

فرهنگيان 2

ميدان سعيدي

چها راه بازار

ميدان رسالت

خيابان حاجي زاده

خيابان انقلاب

ميدان پليس

راهنماي و رانندگي محلاتي

بلوار بهار

بيست و چهار متري کاشاني

سه راه بازار

ميدان ارتش

خيابان شهيد بهشتي

ده متري اميرالمومنين

چهارده متري امام حسين

امين آباد

شيخ آباد

ميدان هفتاد دو تن

جمکران

انتهاي بست متري امام حسين

ابتداي بيست متري امام حسين

شهرک پريسان

ميدان صدوق

ميدان امام خميني

ميدان کشاورز

ميدان مطهري

ميدان آستانه

فاز پنج شهرک زين الدين

شهرک پرديسان (تاکسي ون)

شهر پرديسان

سي متري قائم

ميدان انسجام - دانيال

سه راه يزدانشهر

شهر قائم

ميدان جوان - بنياد

شبستان

ترمينا مسافربري

شهرک پست

ميدان سعيدي 2

ميدان رسالت

پايانه وحدت

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد