کمپینگ هاي زائر

كمپينگ زائر

آدرس

کمپینگ زائر

داخل رودخانه - هم عرض خیابان ساحلی

کمپینگ زائر غدیر

خیابان انقلاب - کوچه شماره 5

استراحتگاه فدک

میدان هفتاد دو تن

استراحتگاه فدک

میدان هفتاد دو تن

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد