خطوط تاکسی رانی

شروع

پايان

مسيرهاي عبوري

ميدان اميني بيات

يادگار امام

ميدان اميني بيات- خيابان شاهد شرقي و غربي- يادگار

ميدان جانبازان

يزدانشهر

ميدان جانبازان- خ هنرستان- خيابان يزدانشهر

ميدان جانبازان

گلزار شهدا

ميدان جانبازان- ميدان بسيج- خ هنرستان- گلزار شهدا

سه راه بازار

ميدان جانبازان

سه راه بازار- خيابان ارم- خ صفائيه- م جانبازان

ميدان مطهري

خيابان باهنر

م مطهري-20متري زاد- انتهاي جوادالائمه- خيابان باهن

ميدان مطهري

شهرک امام حسين(ع)

م مطهري- خيابان امامزاده ابراهيم- شهرک امام حسين

ميدان مطهري

سه راه خرمشهر

م مطهري- خ اميرکبير- سه راه خرمشهر

ميدان مطهري

شهرک فاطميه

م مطهري- خيابان امامزاده ابراهيم- بلوار سوم خرداد-

ميدان مطهري

ميدان نبوت

م مطهري-  خ20متري زاد- توحيد- ميدان نبوت

ميدان مطهري

 ميدان ميوه وتره بار

م مطهري- خيابان امام خميني- بهشت معصومه- ميدان ميو

ميدان مطهري

بلوار کيوانفر

م مطهري – بلوار امام موسي صدر- خيابان کيوانفر

ميدان مطهري

ميدان آزادگان

م مطهري- م الهادي- م شهرداري- خ نواب- م آزادگان

خيابان ساحلي

شهرک جهاد و پست

خيابان ساحلي- بلوار رضوي- بلوار 15خرداد- فلکه شاه

خيابان ساحلي

دانشگاه آزاد

خ ساحلي- ميدان جهاد- بلوار 15خرداد- دانشگاه آزاد ا

خيابان ساحلي

دانشگاه پيام نور

خ ساحلي- ميدان جهاد- خ نوقطار- خ دانشگاه پيام نور

خيابان ساحلي

خيابان نوبهار

خ ساحلي- بلوار 15خرداد-  دانشگاه آزاد - خيابان نوب

چهار راه بازار

فرهنگيان 2

چهار راه بازار- انتهاي خيابان19 دي- شهرک فرهنگيان

ميدان سعيدي

ميدان اميني بيات

م سعيدي- 24متري آيت اله کاشاني- ميدان اميني بيات

سه راه بازار

ميدان رسالت

سه راه بازار- خ صفائيه- خ ش دکتر فاطمي- ميدان رسال

سه راه بازار

ميدان جانبازان

سه راه بازار- چهارراه شهدا- خ صفائيه- م جانبازان

ميدان سعيدي

خيابان حاجي زاده

ميدان سعيدي- هفت تير- م شهرداري- خ حاجي زاده

خيابان انقلاب

خيابان انقلاب

ابتداي خ انقلاب- خ عمارياسر-خ آذر- ميدان پليس

خيابان انقلاب

گلزار شهدا

ابتداي خ انقلاب- مسير مستقيم-  فلکه گلزار شهدا

خيابان انقلاب

راهنمايي و رانندگي

خ انقلاب- عمارياسر- آذر- م محلاتي- راهنمايي و رانن

بلوار بهار

ميدان نبوت

بلوار بهار-خ توحيد- ميدان نبوت

خيابان آيت اله کاشان

ميدان اميني بيات

م معصوميه- خ آيت اله کاشاني- م اميني بيات

سه راه بازار

ميدان ارتش

سه راه بازار- خ صفائيه- بلوار محمد امين- ميدان ارت

بلوار بهار

يزدانشهر

بلوار بهار- بلوار محمد امين- خ جمهوري- يزدانشهر

خيابان شهيد بهشتي

خيابان اميرالمومنين

خ 20متري ش بهشتي-  خ10متري اميرالمومنين

خيابان بهشتي

خيابان حاجي زاده

خ20متري ش بهشتي- خ هفت تير- خيابان حاجيزاده

14متري امام حسين

امين آباد

14متري امام حسين- خ20متري سواران- شادقلي خان

ميدان نبوت

شيخ آباد

ميدان نبوت- خ ولي عصر- شيخ آباد

ميدان هفتاد دو تن

حرم مطهر

م 72 تن- م آزادگان-ميدان نواب صفوي- ميدان مطهري

ميدان هفتاد دو تن

حرم مطهر

م 72 تن- کمربندي قم،کاشان- م نواب- م مطهري

ميدان هفتاد دو تن

مسجد مقدس جمکران

م72 تن- م ولي عصر- م اتنظار- مسجد جمکران

خيابان 20متري امام ح

انتهاي خيابان 20متري

ابتداي20متري امام حسين- انتهاي 20متري امام حسين

ميدان جانبازان

شهرک پرديسان

ميدان جانبازان- بلوار امين- بلوار غدير- پرديسان

ميدان رسالت

ميدان صدوقي

م رسالت- خ ولي عصر- خيابان عطاران-م صدوقي

ميدان امام خميني

ميدان کشاورز

 م امام - خ سوم خرداد جنوبي- ميدان کشاورز

ميدان مطهري

ميدان ميوه و تره بار

 م مطهري- م امام- بهشت معصومه- م ميوه و تره بار

پايانه وحدت

ميدان هفتاد دو تن

پايانه وحدت- خ هفت تير- ميدان آزادگان- م72 تن

ميدان آستانه

فاز پنجم شهرک زين ال

شيخان- م جانبازان- بلوار صدوق- بلوار ش کريمي- ميدا

شبستان امام خميني

شهرک و شهر پرديسان

شبستان امام- بلوار امين- بلوار غدير- پرديسان

بلوار قائم

فاز سوم شهرک انسجام

بلوار قائم- خ انسجام- م دانيال نبي

سه راه يزدانشهر

مسجد مقدس جمکران

سه راه يزدانشهر- خ رسالت- مسجد مقدس جمکران

ميدان رسالت

شبستان

م رسالت- م جانبازان- بلوار ش محمد منتظري- شبستان

پايانه آستانه

جمکران

پايانه آستانه-گلزار شهدا- م ولي عصر-مسجد جمکران

پايانه آستانه

شهر قائم

پايانه آستانه- گلزار شهدا- خ کلهري- شهرقائم

پايانه آستانه

ترمينال مسافربري

پايانه آستانه- عمارياسر- خيابان لواساني- م72تن- تر

ترمينال مسافربري

پايانه آستانه

ترمينال- م امام- م مطهري- پايانه آستانه

پايانه وحدت

انتهاي بلوار شهيد کر

پايانه وحدت- بلوار امين-بلوار صدوق-م مفيد- بنياد

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد