خطوط اتوبوس رانی

نام خط

شروع

پايان

مسيرهاي عبوري

ترمينال

پايانه مطهري

ترمينال تره بار

م مطهري-خ امام- ترمينال- م ميوه و تره بار

هفتم تير

پايانه مطهري

شهيد حاجيزاده

م مطهري-خ هفت تير- م شهرداري- خ حاجيزاده

شهيد بهشتي

پايانه مطهري

شهيد حاجيزاده

م مطهري- خ امام- 20متري ش بهشتي- خ حاجيزاده

مهديه

پايانه مطهري

شهرک مهديه

م مطهري- م امام- خ مدرس- شهرک مهديه

خيام

پايانه مطهري

انتهاي ميثم

م مطهري- م امام- خ خيام- خ ميثم

امام حسن

پايانه مطهري

شهرک امام حسن

م مطهري- م امام- م زين الدين- شهرک امام حسن

انصارالحسين

پايانه مطهري

م 72 تن

م مطهري- خ امام- م آزادگان- انصارالحسين- م 72تن

امامزاده ابراهيم

پايانه مطهري

 امامزاده ابراهيم

م مطهري- خ امامزاده ابراهيم- م کشاورز-قلعه کامکار

کشاورز

پايانه مطهري

پايانه نبوت

م مطهري- خ امامزاده ابراهيم- م کشاورز- پايانه نبوت

فاطميه

پايانه مطهري

شهرک فاطميه

م مطهري- خ امامزاده ابراهيم- شهرک فاطميه

شاهد

پايانه مطهري

انتهاي شاهد-2مسير

م مطهري- امامزاده ابراهيم- شاهد- شادقلي خان-

بلوار بهار-توحيد

پايانه بهار

پايانه نبوت

پايانه بهار- خ توحيد- م نبوت- پايانه نبوت

شهيد مطهري

پايانه مطهري

ميدان اميني بيات

م مطهري- خ امامزاده ابراهيم-م اميني بيات

مطهري- توحيد

پايانه مطهري

پايانه نبوت

م مطهري- خ اراک- م توحيد- م نبوت

جوادالائمه

مطهري اول خ اراک

چهل درخت

م مطهري- 20متري زاد- م توحيد-خ جوادالائمه

شهيدموسوي

پايانه نبوت

امين آباد

م نبوت-تقاطع ستاري و سواران- امين اباد

وليعصر

پايانه نبوت

شيخ آباد

ميدان نبوت- خ توحيد- شيخ آباد

پرديسان

پايانه بهار

پرديسان

پايانه بهار- بلوار امين- بلوار غدير- پرديسان

مهديه

پايانه شبستان

شهرک مهديه

پايانه شبستان- بلوار امين-دانشگاه قم- شهرک مهديه

صادقیه

پايانه بهار

شهرک صادقيه

پايانه بهار- بلوار امين- م ارتش- شهرک صادقيه

قدس

پايانه شبستان

شهرک قدس

پايانه شبستان- خ صفائيه- بلوار امين- شهرک قدس

صفاشهر

پايانه شبستان

شهرک صفاشهر

پايانه شبستان- صفائيه- بلوار امين- صفاشهر

سالاريه

پايانه شبستان

شهرک سالاريه

پايانه شبستان- صفائيه- بلوار امين- سالاريه

ايثار

پايانه بهار

شهرک زين الدين

پايانه بهار- م جانبازان- بلوارصدوق- بنياد- کوه خضر

ايثار-سريع

پايانه شبستان

شهرک زين الدين

پايانه شبستان- م جانبازان- بلوارصدوق- بنياد

امام حسين

پايانه بهار

انسجام

پايانه بهار- خ جمهوري- خ عطاران- انسجام

شهيد محلاتي

پايانه ارم

شهرک ش محلاتي

پايانه ارم- خ عمارياسر- خ آذر- زاويه - م محلاتي

شهيد کلهري

پايانه ارم

شهرقائم

پايانه ارم- خ انقلاب- گلزارشهداء- خ کلهري- شهرقائم

شهيد کلهري- سريع

پايانه ارم

شهرقائم

پايانه ارم- خ انقلاب- گلزارشهداء- خ کلهري- شهرقائم

شهرقائم

پايانه ارم

شهرقائم

پايانه ارم- خ انقلاب-اذر- م وليعصر- شهرقائم

يزدانشهر

پايانه ارم

يزدانشهر

پايانه ارم- خ معلم- خ رسالت- فلکه يزدانشهر-

سميه

پايانه ارم

ميدان ميرزاي قمي

پايانه ارم- خ دورشهر- هنرستان- بلوار روحاني

خ 19 دي

بازار

شهرک فرهنگيان

بازار- م جهاد- فرهنگيان1و2- ميدان صادقيه

نوبهار

بازار

نوبهار

بازار- ميدان جهاد- دانشگاه ازاد اسلامي- نوبهار

پيام نور

پايانه ارم

دانشگاه پيام نور

پايانه ارم-خ انقلاب- عمارياسر- دانشگاه پيام نور

جمکران

امام موسي صدر

مسجد جمکران

م مطهري- م الهادي- م وليعصر- جمکران

خط رايگان اطراف حرم

پايانه بهار

اطراف حرم مطهر

خپايانه بهار- خ اراک- چهارراه بازار-خ ارم-شهداء

پارک سوار شمالي

پارک سوار شمالي

حرم مطهر

پارک سوار شمالي-مسير رودخانه- پارکينگ حرم مطهر

پارک سوار جنوبي

پارک سوار جنوبي

حرم مطهر

پارک سوارجنوبي- مسير رودخانه- حرم مطهر

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد