پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
آرشيو گزارش تصويري
 ١٤:١٩ - پنج شنبه ٢٢ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٢٩ - چهارشنبه ٢١ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٧:٣٣ - يکشنبه ١٨ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:١٩ - چهارشنبه ١٤ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٢٧ - يکشنبه ١١ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٩:٤٢ - شنبه ١٠ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٠٧ - چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٠٢ - چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٣٤ - سه شنبه ٦ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٨:٣٧ - يکشنبه ٤ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

روزكاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 22-07-1400روزكاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 22-07-1400 دیدار دکترگروسی معاون استاندار به همراه شورای پایگاه بسیج استانداری قم باجانبازان عزیز جنگ تحمیلی آقایان مطلع وحاج محمدنجار در هفته دفاع مقدس‎‎دیدار دکترگروسی معاون استاندار به همراه شورای پایگاه بسیج استانداری قم باجانبازان عزیز جنگ تحمیلی آقایان مطلع وحاج محمدنجار در هفته دفاع مقدس‎‎ جلسه شوراي اداري استان - پنج شنبه مورخ 04-06-1400جلسه شوراي اداري استان - پنج شنبه مورخ 04-06-1400 روزكاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 03-06-1400روزكاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 03-06-1400
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819