پلیس +10

تلفن

آدرس

2914641-2

بلوار امین- ک 31

7706600-2

بلوار 15 خرداد- نرسیده به م جهاد- جنب مدرسه امام خمینی(ره)

6702026

خ امام- روبروی ک 52

8904241-8904521

خیابان شاهد - نبش کوچه شماره 4

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد