پارکها و فضاهای سبز

پارک و فضای سبز

وابسته به

آدرس

پردیس

 

شهرک پردیسان - نبش میدان اصلی

بوستان مهدی

 

انتهای خیابان لواسانی- نبش کمربندی

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

بوستان مژده

 

بلوار غدیر- خ صفاشهر- ک1

بوستان خرم

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ لقمان حکیم- انتهای ک 4

بوستان خرم

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ لقمان حکیم- انتهای ک 4

بوستان خرم

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ لقمان حکیم- انتهای ک 4

بوستان غنچه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید مطهری- نبش ک 8

بوستان خرم

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ لقمان حکیم- انتهای ک 4

فضای سبز

 

خیابان فرهنگ

فضای سبز

 

بلوار صدوقی - ک 43

فضای سبز

 

بلوار15خرداد- خیابان پست

فضای سبز

 

خ سالاریه- خ میثم تمار- فلکه پیچک

شهروند

شهرداری

خ لقمان حکیم- بین ک 17 و 19

فضای سبز

 

خیابان لقمان حکیم- ک 7

بوستان لقمان حکیم

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ لقمان حکیم

فضای سبز

 

خیابان لقمان حکیم- ک 7

بوستان لقمان حکیم

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ لقمان حکیم

بوستان لادن

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- نبش خ دکتر مفتح

بوستان رعنا

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- بعد از خ  مفتح

شهروند

شهرداری

خ لقمان حکیم- بین ک 15-17

بوستان عارف

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید باهنر- نبش ک 14

بوستان فضیلت

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ باهنر- روبروی ک 20

بوستان فضیلت

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ باهنر- روبروی ک 20

بوستان شادی

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ امیرکبیر- روبروی مسجد

بوستان خجسته

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ دکتر شهید مفتح- نبش ک3

فضای سبز

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ باهنر- روبروی ک 16

فضای سبز

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ باهنر- روبروی ک 16

بوستان مرجان

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید صدوقی- نبش ک 6

بوستان رعنا

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- بعد از خ  مفتح

فضای سبز

 

خیابن شهید دکتر بهشتی

فضای سبز

 

خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان مطهری

فضای سبز

 

خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان مطهری

بوستان اندیشه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید دکتر مفتح- انتهای ک 6

فضای سبز

 

خیابن شهید دکتر بهشتی

بوستان اندیشه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید دکتر مفتح- انتهای ک 6

فضای سبز

 

خیابان 20متری حایری

مجتمع تفریحی- ورزشی خورشید

آقای موسوی

45 م صدوق- ک کوکب- روبروی بوستان کوکب- نبش ک 1

فضای سبز

شهرداری

بلوار 15 خرداد- 20 م شهدا-  ک 6

بوستان کوکب

شهرداری منطقه4

45 م صدوق- ک کوکب- روبروی پارک خورشید- نبش ک 2

فضای سبز

 

بلوار صدوقی- ک 36

فضای سبز

 

بلوار صدوقی- ک 36

فضای سبز

 

بلوار صدوقی- ک 36

فضای سبز

 

بلوار15خرداد- خیابان پست

فضای سبز

 

بلوار صدوقی- ک 36

بوستان بنفشه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- جنب درمانگاه

میدان مفید

 

م مفید- ابتدای بلوار شهید کریمی(بنیاد)

فضای سبز

 

بلوار صدوقی- خیابان 20متری امام حسین

بوستان معلم

 

باجک 3 - نبش کمربندی- روبروی بوستان مهدی

فضای سبز

 

خیابان فرهنگ

فضای سبز

 

بلوار آیت الله حائری یزدی

فضای سبز

 

خ 15خرداد- خ نظری ثابت - بوستان 1

بوستان ستاره

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ باهنر-  ک 9

بوستان پگاه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ قمر بنی هاشم- خ شقایق- انتهای ک 10

فضای سبز

 

م ایثار- ابتدای خ شبنم

بوستان شمیم

 

شهرک ایثار- خ شبنم- خ شهید محمد جاوید- فرعی سوم

بوستان شفق

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید صدوقی- نبش ک 13

فضای سبز

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- ابتدای خ شهید آیت الله صدوقی

بوستان گلباران

 

بنیاد- خ شهید دکتر بهشتی- خ کوثر

بوستان گلباران

 

بنیاد- خ شهید دکتر بهشتی- خ کوثر

بوستان علوی

 

بلوار غدیر

فضای سبز

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شبنم

بوستان رضوانه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ امام سجاد- نبش ک 1

بوستان کوکب

شهرداری منطقه4

45 م صدوق- ک کوکب- روبروی پارک خورشید- نبش ک 2

فضای سبز

 

خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان مطهری

فضای سبز

 

خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان مطهری

بوستان غنچه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید مطهری- نبش ک 8

فضای سبز

 

م مفید- روبروی دانشگاه مفید

فضای سبز

 

خیابان صفاشهر- کوچه شماره 3

بوستان نگاه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ مفتح- نبش ک 10

بوستان میخک

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ باهنر- نبش ک 7

یاس

شهرداری

بلوار 15 خرداد- ک 56

بوستان طلوع

 

خیابان معلم - میدان روح اله

فضای سبز

 

خیابان معلم - میدان روح اله

بوستان میخک

 

میدان محلاتی- ابتدای جاده سراجه - بعد از پل

بوستان طلوع

 

خیابان معلم - میدان روح اله

بوستان غزال

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ شهید صدوقی- نبش ک 11

بوستان فرهنگ

 

خیابان 19دی- ک 58

فضای سبز

 

خیابان 19دی- ک 61

شهدای نو بهار

شهرداری

بلوار 15 خرداد- خیابان نوبهار- روبروی مدرسه

فضای سبز

 

خیابان لواسانی- ک 29

فضای سبز

 

خیابان فرهنگ

فضای سبز

 

شهرک قدس- خ ولیعصر- م عطار نیشابوری

بوستان معلم

 

باجک 3 - نبش کمربندی- روبروی بوستان مهدی

فضای سبز

 

خیابان 19دی- ک 61

فضای سبز

 

خ 19 دی- ک 66- سمت راست

فضای سبز

 

خیابان معلم - میدان روح اله

بوستان معلم

 

باجک 3 - نبش کمربندی- روبروی بوستان مهدی

قمر بنی هاشم

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ قمر بنی هاشم- روبروی خ شهید محمد جاوید

بوستان نغمه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ مفتح- ک2- فرعی دوم سمت راست

بوستان نگاه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ مفتح- نبش ک 10

فضای سبز

 

شهرک قدس- خ ولیعصر- م عطار نیشابوری

الغدیر

 

بلوار غدیر

الغدیر

 

بلوار غدیر

الغدیر

 

بلوار غدیر

نیایش

شهرداری

شهرک پردیسان- انتهای خ مولوی

ژاله

شهرداری

شهر پردیسان- انتهای خ ژاله- جنب کلانتری

معراج

شهرداری

بلوار 15 خرداد- 20 م شهدا- روبروی ک 12

قاصدک

شهرداری

خ عدالت- ک 8- خ شهیدان قائمی

بوستان آزادگان

 

میدان محلاتی- ابتدای جاده سراجه - خیابان ولایت

فضای سبز

شهرداری

بلوار 15 خرداد- ک 52

بوستان عقاقی

 

خیابان دکتر فاطمی- ک 18

بوستان آرش

 

خیابان هنرستان - انتهای کوچه 22

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

فضای سبز

 

خیابان حکمت - ک 5

فضای سبز

 

خیابان 19دی- خیابان بیطرفان

فضای سبز

 

خیابان 19دی- خیابان بیطرفان

فضای سبز

 

خیابان 19دی- خیابان بیطرفان- مقابل ک 5

فضای سبز

 

بلوار15خرداد- خیابان پست

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

فضای سبز

 

خیابان معلم - میدان روح اله

بوستان محلاتی

 

میدان محلاتی- ابتدای خیابان بهاءالدینی

بوستان محلاتی

 

ابتدای بلوار محمد امین(ص)

بوستان محلاتی

 

میدان محلاتی- ابتدای خیابان بهاءالدینی

بوستان محلاتی

 

میدان محلاتی- ابتدای خیابان بهاءالدینی

بوستان محلاتی

 

میدان محلاتی- ابتدای خیابان بهاءالدینی

بوستان محلاتی

 

میدان محلاتی- ابتدای خیابان بهاءالدینی

بوستان بنفشه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- جنب درمانگاه

بوستان بنفشه

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- جنب درمانگاه

بوستان نجمه

آستانه مقدسه

ابتدای خ شهید فاطمی

دانش

 

بلوار شهید کریمی(بنیاد)- خ قمر بنی هاشم- خ شقایق- ک3

فضای سبز

 

بلوار آزادی- خیابان چمران

بوستان مینا

 

خیابان 19دی -ک 62

بوستان مینا

 

خیابان 19دی -ک 62

بوستان ولی عصر

 

نبش میدان ولی عصر

فضای سبز

شهرداری

بلوار 15 خرداد- 20 م شهدا-  ک 6

بوستان ولی عصر

 

نبش میدان ولی عصر

بوستان محلاتی

 

میدان محلاتی- ابتدای خیابان بهاءالدینی

بوستان محلاتی

 

میدان محلاتی- ابتدای خیابان بهاءالدینی

بوستان فردوس

شهرداری

خیابان شهید فاطمی انتهای کوچه شماره 3

فضای سبز

 

بلوار آزادی- خیابان چمران

بوستان نرگس (ویژه بانوان)

شهرداری منطقه4

45 م صدوق- خ یاسمن- جنب مجتمع مسکونی یاس

فضای سبز

 

خیابان 20متری حایری

فضای سبز

 

خیابان 20متری حایری

شاه حمزه

شهرداری

خیابان آذر - داخل کوچه 102

بوستان گلها

 

بلوار غدیر- ک 30

بوستان گلها

 

بلوار غدیر- ک 30

ساحل

 

خیابان ساحلی- نبش ک 40

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

اطلس

 

شهر قائم - بلوار شهید کبیری

فضای سبز

شهرداری

انتهای خ جمهوری

بوستان بهاره

 

خیابان معلم - کوچه شماره 4

بوستان بهاره

 

خیابان معلم - کوچه شماره 4

باقرالعلوم

 

م امام- 16 م فلسطین- خ شهید حسینی- انتهای ک 15

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

بوستان نبوت

شهرداری

خ توحید- م نبوت

فضای سبز

 

خیابان سپاه- کوچه شماره 14

فضای سبز

 

خیابان سپاه- کوچه شماره 14

فضای سبز

 

خیابان سپاه- کوچه شماره 14

فضای سبز

 

خیابان شهید بهشتی - ک 6

فضای سبز

شهرداری

20 م شهید بهشتی- خ فلسطین

فضای سبز

 

خیابان 30متری کیوانفر- خیابان صاحب الزمان

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

بوستان آبشار

 

میدان هفتاد دو تن

فدک

 

شیخ آباد- 16 م ولیعصر- 20 م حکمت- بین ک 14 و 16

گلها

 

شیخ آباد- 16 م ولیعصر- 20 م حکمت- بعد از ک 8

فدک

 

شیخ آباد- 16 م ولیعصر- 20 م حکمت- بین ک 14 و 16

پارک بازی 72تن و بوستان فدک

 

میدان هفتاد دو تن

بوستان آزادگان

 

آزادگان- روبروی هتل نیاوران

فضای سبز

 

خیابان انصارالحسین - ک 13

فضای سبز

 

خیابان آیت اله سعیدی

فضای سبز

 

خیابان خیام- خیابان حافظ جنوبی

بوستان حافظ

 

خیابان توحید- 20 م حافظ

فضای سبز

 

هشت متری لوله - کوچه شهید مروتی

بوستان امام علی (ع)

شهرداری

خیابان 45 متری کارگر- خ هندیان- جنب مدرسه نمازی خواه

فضای سبز

 

خیابان شهید کشوری

بوستان کوثر

 

خیابان توحید - بعد از میدان امینی بیات

بوستان حافظ

 

خیابان توحید- 20 م حافظ

فضای سبز

 

خیابان آیت اله سعیدی

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

فضای سبز

 

خیابان آیت اله سعیدی

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

فضای سبز

 

خیابان نان معصومیه - خیابان نسترن- ک 3

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

بوستان امام حسن(ع)

 

شهرک امام حسن- خ امام حسن- جنب اورژانس

حضرت ابوالفضل

شهرداری

خ 7 تیر- تقاطع 30 م کیوانفر

بوستان چکاوک

 

خ امام- انتهای شهرک امام حسن- مقابل پادگان امام صادق(ع)

بوستان چکاوک

 

خ امام- انتهای شهرک امام حسن- مقابل پادگان امام صادق(ع)

بوستان مادر

 

خ امام- بلوار اشراق- انتهای خ ابوذر

بوستان چکاوک

 

خ امام- انتهای شهرک امام حسن- مقابل پادگان امام صادق(ع)

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

فضای سبز

 

خیابان نان معصومیه

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

فضای سبز

 

بلوار نیروی هوایی- ک 9

فضای سبز

 

خیابان شهید بهشتی - ک 6

فضای سبز

 

خیابان آیت اله سعیدی

فضای سبز

 

خیابان امام رضا(ع)- خیابان حکمت - ک 1

فضای سبز

 

خیابان چمران

بوستان نرگس

 

خیابان امامزاده ابراهیم - نبش خیابان نرگس

فضای سبز

 

خیابان نان معصومیه - خیابان شقایق

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

بوستان نبوت

شهرداری

خ توحید- م نبوت

فضای سبز

 

خیابان هفت تیر - ک 55

بوستان آزادگان

 

آزادگان- روبروی هتل نیاوران

فضای سبز

 

خیابان 45متری کارگر- پشت شورای شهر

فضای سبز

 

خیابان 16متری علوی - ک 6

فضای سبز

 

خیابان سپاه- کوچه شماره 14

فضای سبز

 

خیابان نان معصومیه - خیابان نسترن

فضای سبز

 

خیابان نان معصومیه - خیابان شقایق

فضای سبز

 

بلوار نواب صفوی- خ آیت الله مدنی- ک 12

بوستان ساجده

 

بلوار نواب صفوی- خ آیت الله مدنی- ک 4

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

پارک تفریحی

 

خیابان امام حسین- ک 6 و 8

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

فضای سبز

 

خیابان مطهری-  خیابان امام حسن - ک10

بوستان ابوذر

 

خ امام- بلوار اشراق- خ ابوذر

بوستان حافظ

 

خیابان توحید- 20 م حافظ

پونه

 

شیخ آباد- 16 م ولیعصر- انتهای ک 24

فضای سبز

 

خیابان 45متری کارگر- پشت شورای شهر

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

بوستان ابوذر

 

خ امام- بلوار اشراق- خ ابوذر

فضای سبز

 

خیابان امام خمینی- خیابان مطهری- 10متری مدرس

زنگارکی

 

خ امامزاده ابراهیم- 20 م مطهری- 16 م زنگارکی

زنگارکی

 

خ امامزاده ابراهیم- 20 م مطهری- 16 م زنگارکی

زنگارکی

 

خ امامزاده ابراهیم- 20 م مطهری- 16 م زنگارکی

فضای سبز

 

خیابان خیام شمالی- ک 8

صبا

خصوصی

30 م توحید- انتهای 16 م طفلان مسلم

بوستان لاله ها

 

اتوبان قم،تهران- قبرستان بهشت معصومه

بوستان لاله

 

م آزادگان- جنب خ مرصاد

بوستان بنیادی

 

بلوار امام موسی صدر

بوستان بنیادی

 

بلوار امام موسی صدر

فضای سبز

 

خیابان 7تیر- خ امیرالمومنین - ک 21

بوستان نسیم

 

میدان آزادگان

باقرالعلوم

 

م امام- 16 م فلسطین- خ شهید حسینی- انتهای ک 15

بوستان نسیم

 

میدان آزادگان

بوستان حافظ

 

خیابان توحید- 20 م حافظ

بوستان حافظ

 

خیابان توحید- 20 م حافظ

بوستان ریحانه

 

بلوار امام موسی صدر - روبروی نمایشگاه دائمی

فضای سبز

 

خیابان آیت اله کاشانی- ک 13

بوستان لاله

 

م آزادگان- جنب خ مرصاد

فضای سبز

 

خیابان آیت اله کاشانی- نبش 12متری خلخالی

بوستان خاطره

 

بلوار نواب صفوی- خ آیت الله مدنی- ک 8

فضای سبز

 

جاده کاشان- ابتدای خیابان بادیان

فضای سبز

 

خیابان موسی صدر- میدان نواب صفوی

فضای سبز

 

خیابان میثم شمالی- کوچه شماره 33

فضای سبز

 

خیابان نان معصومیه - خیابان نسترن- ک 3

فضای سبز

 

خیابان میثم شمالی- کوچه شماره 3

بوستان ریحانه

 

بلوار امام موسی صدر - روبروی نمایشگاه دائمی

بوستان کودک

 

خیابان هندیان - کوچه شهید حسین دولتی

فضای سبز

 

خیابان شهید بهشتی - ک 5

فضای سبز

 

خیابان هفت تیر - ک 70

فضای سبز

شهرداری

خ امام موسی صدر- قبل از فلکه الهادی

بوستان گلستان

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خ 16متری ولیعصر

فضای سبز

 

خیابان 7تیر - ک 74

بوستان شهید رجایی

شهرداری

خ امام موسی صدر-بعد از میدان مطهری

بوستان پرستار

 

بلوار نواب صفوی- خ آیت الله مدنی- ک 3

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

مدنی

 

خ امامزاده ابراهیم- 20 م مطهری- نبش ک 31

امام رضا

 

بلوار امام رضا- بعد از پمپ گاز کوثر

مصطفی خمینی

شهرداری

خ اراک

فضای سبز(م 72تن)

 

میدان 72تن

فضای سبز

 

خیابان آیت اله کاشانی- ک 18

بوستان ریحانه

 

بلوار امام موسی صدر - روبروی نمایشگاه دائمی

فضای سبز

 

میدان نواب صفوی

بوستان ریحانه

 

بلوار امام موسی صدر - روبروی نمایشگاه دائمی

فضای سبز

 

میدان نواب صفوی

بوستان ریحانه

 

بلوار امام موسی صدر - روبروی نمایشگاه دائمی

فضای سبز

 

میدان 72تن- بلوار بهشتی

فضای سبز

 

میدان نواب صفوی

مصطفی خمینی

شهرداری

خ اراک

مصطفی خمینی

شهرداری

خ اراک

فضای سبز

 

خیابان امامزاده ابراهیم - خیابان شهرداری

فضای سبز

 

خیابان شهید کشوری

فضای سبز

 

خیابان خیام- خیابان حافظ جنوبی

فضای سبز

 

میدان نواب صفوی

فضای سبز

 

خیابان شهید بهشتی - ک 5

فضای سبز

 

خیابان تولیددارو- ک 22

فضای سبز

 

خیابان توحید- نبش خیابان طالقانی

مصطفی خمینی

شهرداری

خ توحید- خ مصطفی خمینی

مصطفی خمینی

شهرداری

خ اراک

فضای سبز

 

میدان 72تن- به طرف کاشان

امام رضا

 

بلوار امام رضا- بعد از پمپ گاز کوثر

مصطفی خمینی

شهرداری

خ اراک

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

فضای سبز

 

میدان هفتاد دو تن

بوستان قلعه کامکار

 

انتهای بلوار حضرت معصومه (س)- جنب پاسگاه 20

بوستان شفق

 

20 م شاد قلی خان

آزادی

شهرداری

خ جمهوری- بین ک 34-36 و 38

بوستان نبوت

 

خيابان احداثي

فضای سبز

 

خیابان آیت الله مرعشی نجفی - مقابل گذر خان

بوستان هاشمی

 

انتهای بلوار عمار یاسر

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد