پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
آرشيو گزارش تصويري
 ١٣:٣٧ - چهارشنبه ١١ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:١٨ - يکشنبه ٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٢٣ - شنبه ٧ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:٢٠ - پنج شنبه ٥ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٠٦ - چهارشنبه ٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:١٣ - سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:١٠ - يکشنبه ١ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:٣٧ - شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:١٤ - سه شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٢:٥٨ - يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

روز كاري استاندار قم- شنبه مورخ 07-04-99روز كاري استاندار قم- شنبه مورخ 07-04-99 روز كاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 05-04-99روز كاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 05-04-99 روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 04-04-99روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 04-04-99 روز كاري استاندار قم- سه شنبه مورخ 03-04-99روز كاري استاندار قم- سه شنبه مورخ 03-04-99
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819